Kým ťa mám Akordy

Kristína

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Rades

GJe krásne cítAiť, že máš niekoho Drád, Gje krásne cítiAť, že ten niektoD ťa tiež má rád, Ekúsky lásF#ky, ktoré vo mneH ukladáš, Esú chvíleF# šťastia, ktoré Hmi dávaš... GJe krásne vedAieť, že ma na rukách uneDsieš, Gje krásne vedAieť, že chcem ísť s teboDu tiež, Epostačí kúzF#lo tvoj dotyk Hna perách, Etak poď a skúsF# to, správny kľúč je voH dverách... GKým ťa mámA, drž ma pevne v nárGučí, A nech viemG, že ťa mám, nech ti viaEc neunikám. F# GKým pri mne si, cíAtim Gsa v bezpečí, A Gviem, že ťa mám a mám šťastEie, že ťa mám... F# H HEKým ťa mám... GVšetko je inéA, keď máš niekoho rDád, Gtie iné cAhvíle chcem prežiťD veľakrát... EJe krásne snívF#ať a nebyť Hv tom sne sám, Esi jediný po F#kom túžim a koho mHám... 3x R.: H/E Kým ťa mám... GJe krásne cítAiť, že máš niekoho Drád, Emije krásne cítiť, že ten niekto ťaD tiež má rád. GJe krásne sníAvať a nebyťD v tom sne sám, Emisi jediný a mám šťastie že ťa mám... A G A D E F# šťastie že ťa máGm.A..G A kým ťa mám D aaa E F# R.
Je krásne cítiť, že máš niekoho rád, je krásne cítiť, že ten niekto ťa tiež má rád, kúsky lásky, ktoré vo mne ukladáš, sú chvíle šťastia, ktoré mi dávaš. Je krásne vedieť, že ma na rukách unesieš, je krásne vedieť, že chcem ísť s tebou tiež, postačí kúzlo tvoj dotyk na perách, tak poď a skús to, správny kľúč je vo dverách. Kým ťa mám, drž ma pevne v náručí, nech viem, že ťa mám, nech ti viac neunikám. Kým pri mne si, cítim sa v bezpečí, viem, že ťa mám a mám šťastie, že ťa mám. Kým ťa mám. Všetko je iné, keď máš niekoho rád, tie iné chvíle chcem prežiť veľakrát. Je krásne snívať a nebyť v tom sne sám, si jediný po kom túžim a koho mám. 3x R.: / Kým ťa mám. Je krásne cítiť, že máš niekoho rád, je krásne cítiť, že ten niekto ťa tiež má rád. Je krásne snívať a nebyť v tom sne sám, si jediný a mám šťastie že ťa mám. šťastie že ťa mám. kým ťa mám aaa R.

Reklama

Reklama