Blíž tobě Bože můj Akordy

Křesťanské písně

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 5x)

Akordy publikoval: kantorm

1) DBlíž tobě GBože můj, Djen tobě A7blíž, Dbyť mě i Gtlačil v prach, Dzde A7těžký Dkříž, Dduch vzhůru povznese a v písni ozve A7se, D7a v písni Gozve se, Djen A7tobě Dblíž. 2) Bychť jako poutník tam, svou hlavu snad, tma vůkol, zemdlený, na kámen klad, dej ať i ve snu již, /: být mohu tobě blíž :/, jen tobě blíž. 3) Kéž žebřík pojící, s nebesy zem, kéž tebe s anděly, zřím ve snu svém. Skloň, Pane, skloň se níž, /: bych moh být tobě blíž :/, jen tobě blíž. 4) A když pak procitnu, ten kámen běd, ti v oltář postavím, v svůj Bethel hned. Tak i ta moje tíž, /: veď vždy mě tobě blíž :/, jen tobě blíž. 5) A když mě nad slunce, v nadhvězdnou výš, povznese peruť tvá, v nebeskou říš, můj hlahol uslyšíš /: můj Bože tobě blíž :/ jen tobě blíž.
1) Blíž tobě Bože můj, jen tobě blíž, byť mě i tlačil v prach, zde těžký kříž, duch vzhůru povznese a v písni ozve se, a v písni ozve se, jen tobě blíž. 2) Bychť jako poutník tam, svou hlavu snad, tma vůkol, zemdlený, na kámen klad, dej ať i ve snu již, /: být mohu tobě blíž :/, jen tobě blíž. 3) Kéž žebřík pojící, s nebesy zem, kéž tebe s anděly, zřím ve snu svém. Skloň, Pane, skloň se níž, /: bych moh být tobě blíž :/, jen tobě blíž. 4) A když pak procitnu, ten kámen běd, ti v oltář postavím, v svůj Bethel hned. Tak i ta moje tíž, /: veď vždy mě tobě blíž :/, jen tobě blíž. 5) A když mě nad slunce, v nadhvězdnou výš, povznese peruť tvá, v nebeskou říš, můj hlahol uslyšíš /: můj Bože tobě blíž :/ jen tobě blíž.

Reklama

Reklama