Alenka v říši divů Akordy

Karel Zich

Hodnocení: 3.7777777777777777

(Hodnoceno: 9x)

Akordy publikoval: Jitka Slabá

GTelegram s adresou svět, Cpíšu v něm pět vlídných vět - Djedné Gdívce D GKdopak ví kam jej zítra pošta doručí Ca kolik náhod mu poručí. Dchtěl bych jen vidět zář očí, které Gbudou jej číst.D Ref: GA šel bych cestou prašnou co nikdo nezměří Csám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří, bude Dv očích mít úžas jak Alenka v říši Gdivů. D GI když dá mi košem až řádky bude číst já Cchtěl bych být tím listonošem neboť jsem si jist bude Dv očích mít úžas jak CAlenka Dv říši diGvů. D Já nechal všechna okna dokořán a díval se na svět ze všech stran jak se koulí a celý den přemítám o dívce neznámé proč už se dávno neznáme snad adresu najde poselství mé. Ref: Odmítli můj telegram a řekli že poslat jej není kam - adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé proč už se dávno neznáme snad adresu najde poselství 2x Ref:
Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět - jedné dívce Kdopak ví kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst. Ref: A šel bych cestou prašnou co nikdo nezměří sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří, bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. I když dá mi košem až řádky bude číst já chtěl bych být tím listonošem neboť jsem si jist bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. Já nechal všechna okna dokořán a díval se na svět ze všech stran jak se koulí a celý den přemítám o dívce neznámé proč už se dávno neznáme snad adresu najde poselství mé. Ref: Odmítli můj telegram a řekli že poslat jej není kam - adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé proč už se dávno neznáme snad adresu najde poselství 2x Ref:

Reklama

Reklama