Pozvánka Akordy

Karel Plíhal

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Struna

1. Cmaj7Umím hledat v Fmaj7jízdním řádu, Cmaj7ovládám všech Fmaj7sedm pádů Bmaj7a budeš se Cmaj7divit, ale Fmaj7oblékám se Cmaj7sám,Fmaj7 mám Cmaj7od Párala Fmaj7všechny knížky, Cmaj7umím plivat Fmaj7na zem z výšky, Bmaj7a to už snad Cmaj7stačí, abys Fmaj7přišla někdy k Cmaj7nám. Hmi7/5-, E7 R: Ami7Znám príma D9/F#fór: přijde Gmi6pán jednou k A7doktorovi, Dmiten se ho Gzeptá:"Co je Cmaj7vám?",Hmi7/5-, E7 Ami7pán smutně D9/F#řek' ..., jenže Gmi6dál ti to A7nedopovím, Dmipočkám, až Gpřijdeš jednou k Cmaj7nám.Fmaj7, Cmaj7, Fmaj7 2. Sám si koupím mléko v sáčku, hravě zapnu, vypnu pračku, vím, že vlevo je tady a vpravo zase tam, konverzuju celkem plynně, najdu svoje místo v kině, a to už snad stačí, abys přišla někdy k nám. R:
1. Umím hledat v jízdním řádu, ovládám všech sedm pádů a budeš se divit, ale oblékám se sám, mám od Párala všechny knížky, umím plivat na zem z výšky, a to už snad stačí, abys přišla někdy k nám. R: Znám príma fór: přijde pán jednou k doktorovi, ten se ho zeptá:"Co je vám?", pán smutně řek' ., jenže dál ti to nedopovím, počkám, až přijdeš jednou k nám. 2. Sám si koupím mléko v sáčku, hravě zapnu, vypnu pračku, vím, že vlevo je tady a vpravo zase tam, konverzuju celkem plynně, najdu svoje místo v kině, a to už snad stačí, abys přišla někdy k nám. R:

Reklama

Reklama