Odcházím z domova Akordy

Karel Plíhal

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Anicka92

EOdcházím z C9domova a F#mi7beru s sebou H9-klíč MožEmaj7ná se stane Gdim7zázrak zaG#mi7tímco budu Hmi7pryčE9- F#mi7Pomůžou Ami6všichni G#7/5 svatíC#9 F#mi7nájem se H9zaplaE6E?, F#mi, H9- EMá bytná C9na duchy však F#mi7vůbec nevěH9-ří a Emaj7denně na mě Gdim7čeká tam G#mi7dole u dvěHmi7říE7 A6Já na ni Ami?vlídně s G#7/5 píC#9sní F#mi7ona mě H9-vyplísE6E7 Že sice Apláče H7nad mou Emaj7bídouFdim7 že však jsem F#mi7marnoH7tratnej ElumpC#mi A píše D#mi7/5-do komína G#7černou C#mikřídouC#mi7 o co jsem F#7ji za ta F#7/5-léta H7/4pump'H7 Mám klobouk děravý mám díru v kytaře nikdo mě nezdraví a sám jsem na jaře Já zesnout se neodvážím nemám na faráře Druhého února v mlékařské hodině já přec jen zesnul v Pánu zanechav jedině jen svou bytnou celou lítou kávu nedopitou Má duše usedla bezradně na šálek nechtělo se jí od kávy tam někam do dálek A zatímco venku svítá má duše přemítá Měla jsem tělo svolný k hříchu teďka už tedy nemám ani to Co tady se mnou ve vznešeným tichu půjčte mi harfu nebo varyto Najednou někdo duši tahá za ruku anděl jí harfu dává na věčnou záruku A6Má duše Ami?teď v nebi G#7/5 zpíC#9vá to F#mi9blues ale jen to H13pravý o F#mi9ranním šálku H13kávy a F#mi9má tam pořád H7/6pořád nabiE6to
Odcházím z domova a beru s sebou klíč Možná se stane zázrak zatímco budu pryč Pomůžou všichni svatí nájem se zaplatí Má bytná na duchy však vůbec nevěří a denně na mě čeká tam dole u dvěří Já na ni vlídně s písní ona mě vyplísní Že sice pláče nad mou bídou že však jsem marnotratnej lump A píše do komína černou křídou o co jsem ji za ta léta pump' Mám klobouk děravý mám díru v kytaře nikdo mě nezdraví a sám jsem na jaře Já zesnout se neodvážím nemám na faráře Druhého února v mlékařské hodině já přec jen zesnul v Pánu zanechav jedině jen svou bytnou celou lítou kávu nedopitou Má duše usedla bezradně na šálek nechtělo se jí od kávy tam někam do dálek A zatímco venku svítá má duše přemítá Měla jsem tělo svolný k hříchu teďka už tedy nemám ani to Co tady se mnou ve vznešeným tichu půjčte mi harfu nebo varyto Najednou někdo duši tahá za ruku anděl jí harfu dává na věčnou záruku Má duše teď v nebi zpívá to blues ale jen to pravý o ranním šálku kávy a má tam pořád pořád nabito

Reklama

Reklama