Veličenstvo Kat Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Struna

1. V Amiponurém osvětlení Ggotického Amisálu Ckupčíci vyděšení Dmihledí do miEsálů Amia houfec Fmordýřů si Gžádá požehCGní, /: Dmivždyť první z Amirytířů je E7Veličenstvo AmiKat. :/ G, Ami, G 2. Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu, pod fialovou komží láhev vitriolu, pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi /: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :/ R: CNa korouhvi Gstátu Fje emblém s Ggilotinou, z Costnatýho Gdrátu Fpáchne to Gshnilotinou, v Dmikraji hnízdí hejno krkavAmičí, Dmilidu vládne mistr popravE7čí. 3. Král klečí před Satanem na žezlo se těší a lůza pod platanem radu moudrých věší a zástup kacířů se raduje a jásá, /: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/ 4. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže, z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, /: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/ R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, děti mají rády kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili, zmrzlináře dětem zabili. 5. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat, a bylo jim to málo, poručili dětem /: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :/ 6. S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl, syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší, /: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :/
1. V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů a houfec mordýřů si žádá požehnání, /: vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. :/ 2. Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu, pod fialovou komží láhev vitriolu, pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi /: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :/ R: Na korouhvi státu je emblém s gilotinou, z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí, lidu vládne mistr popravčí. 3. Král klečí před Satanem na žezlo se těší a lůza pod platanem radu moudrých věší a zástup kacířů se raduje a jásá, /: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/ 4. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže, z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, /: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :/ R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, děti mají rády kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili, zmrzlináře dětem zabili. 5. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat, a bylo jim to málo, poručili dětem /: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :/ 6. S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl, syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší, /: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :/

Reklama

Reklama