Tisící rok mírů Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Rades

KvAmiěty sněží nFa MadonuAmi, Gu Božího tAmiěla, F, E nAmiení věží, není zvFonůAmi, j Gež bys přelil v dAmiěla, ke vší smGůle nAmiení rGádlaAmi k přFekování v mAmieče, F, E nAmiení vůle, jFež by vládlaAmi, jenom voda tGeče, jFenom vEoda tAmieče. Ref: MAmiísto mraků vGisí pFod oblohou dlAmiouhý bFílý prAmiuh, vraky vlaků dFýchat nEepomohou Amiochrnutý vzduch, FochrnEutý vzdAmiuch. Prázdné domy, slepé dveře, šedá halda tvárnic, šumí stromy, kvetou keře na betonu dálnic, v klidu zbraní není torny bez maršálské hole, není dlaní, jež by svorny obdělaly pole, obdělaly pole. Ref: Místo dláta ryje do kamene měkký modrý mech, cesty z bláta, krby bez plamene, podemletý břeh, podemletý břeh. Ani noha, jež by zábla, popálena mrazem, není Boha, není ďábla, jež by přišel na zem, bojovníci s feldmaršálky pro pravdu a víru po tisíci letech války svorně hnijí v míru, tisící rok míru...
Květy sněží na Madonu, u Božího těla, není věží, není zvonů, j ež bys přelil v děla, ke vší smůle není rádla k překování v meče, není vůle, jež by vládla, jenom voda teče, jenom voda teče. Ref: Místo mraků visí pod oblohou dlouhý bílý pruh, vraky vlaků dýchat nepomohou ochrnutý vzduch, ochrnutý vzduch. Prázdné domy, slepé dveře, šedá halda tvárnic, šumí stromy, kvetou keře na betonu dálnic, v klidu zbraní není torny bez maršálské hole, není dlaní, jež by svorny obdělaly pole, obdělaly pole. Ref: Místo dláta ryje do kamene měkký modrý mech, cesty z bláta, krby bez plamene, podemletý břeh, podemletý břeh. Ani noha, jež by zábla, popálena mrazem, není Boha, není ďábla, jež by přišel na zem, bojovníci s feldmaršálky pro pravdu a víru po tisíci letech války svorně hnijí v míru, tisící rok míru.

Reklama

Reklama