Pušky a děla Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Jakub Čapek

PAmiušky a dEěla, vždyť tAmio je docEela a vAmiýhradně chlEapská přAmiíležitost, žCenský maj' strachy, že prDmiochlastám prachy, vždyť dEěcka jsou babská záležitost. R: FDmieldflašku vodky a vAmilněný spodky a zGelený mundúry s fAmirčkama k tomu, v Dmiešusu žrádlo, a kdAmiyby se padlo, tak nEapište starý, že nepřijdu dAmiomů. 2. Koukat se svrchu na zubatou mrchu, co hnátama šahá po vojákách, vylejzá z kvérů a děsně to žeru, když pálí ji žáha po bodákách. R. 3. Možná, že v lednu už konečně zhebnu a zhebnou i kluci, co dneska tu jsou, se suchým žvancem a na hřbetě s rancem já nadávám "krucifix himllaudón!" R: + žEe nepřijdu dAmiomů...
Pušky a děla, vždyť to je docela a výhradně chlapská příležitost, ženský maj' strachy, že prochlastám prachy, vždyť děcka jsou babská záležitost. R: Feldflašku vodky a vlněný spodky a zelený mundúry s frčkama k tomu, v ešusu žrádlo, a kdyby se padlo, tak napište starý, že nepřijdu domů. 2. Koukat se svrchu na zubatou mrchu, co hnátama šahá po vojákách, vylejzá z kvérů a děsně to žeru, když pálí ji žáha po bodákách. R. 3. Možná, že v lednu už konečně zhebnu a zhebnou i kluci, co dneska tu jsou, se suchým žvancem a na hřbetě s rancem já nadávám "krucifix himllaudón!" R: + že nepřijdu domů.

Reklama

Reklama