Pieta Akordy

Karel Kryl

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Anicka92

Emi, Edim, Emi, H7 EmiV rohu Edimnáměstí, Emikousek D7od nádraží, Emipod černým D7baldachýnem GkoAmínem Hvytvořeným, Eminěmá Edimbolestí Emistála D7nad drenáží EmiMadona s D7mrtvým synem Emiumučeným. Stála zmatená nenadálým hlukem, na ruce déšť jí padal jak slzy velekněze, trochu zděšená podnapilým plukem, Emico vůbec D7nevyGpaAdal H7na vítěze. Ref: EmiStojíce D7u Piety Emikouřili D7cigarety Emia šnapsem D7žízeň hnali GkiloAmetr Hklusem, Emikuplety z D7kabaretu Emizpívali D7pro Pietu, Emia když je D7dozpívali, GotřásAli se Hhnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance, válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Holky z ulice trochu pomuchlali a pak jim zaplatili držadlem bajonetu, sklady munice pečlivě zavírali, a pak se posadili pod Pietu. Ref: Sedíce pod Pietou cpali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu, čmárali po Pietě pozdravy Mariettě, kterou si půjčovali, neznajíce studu. Jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili, na cestě železnicí usínali. Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, nikoho nebolelo, že jeli bez loučení, někdo přitakal, jiný poděkoval, nikomu nescházelo poroučení. Ref: A jenom pod Pietou holčičku pětiletou písmena zaujala načmáraná křídou, Emičíst se však D7neučila, Emitak nápis D7pohladila, Emipísmena rozmazala, zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť Enu6, Emi9/6
V rohu náměstí, kousek od nádraží, pod černým 7baldachýnem komínem vytvořeným, němá bolestí stála nad drenáží Madona s mrtvým synem umučeným. Stála zmatená nenadálým hlukem, na ruce déšť jí padal jak slzy velekněze, trochu zděšená podnapilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. Ref: Stojíce u Piety kouřili cigarety a šnapsem žízeň hnali kilometr klusem, kuplety z kabaretu zpívali pro Pietu, a když je dozpívali, otřásli se hnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance, válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Holky z ulice trochu pomuchlali a pak jim zaplatili držadlem bajonetu, sklady munice pečlivě zavírali, a pak se posadili pod Pietu. Ref: Sedíce pod Pietou cpali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu, čmárali po Pietě pozdravy Mariettě, kterou si půjčovali, neznajíce studu. Jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili, na cestě železnicí usínali. Nikdo neplakal, nikdo nelitoval, nikoho nebolelo, že jeli bez loučení, někdo přitakal, jiný poděkoval, nikomu nescházelo poroučení. Ref: A jenom pod Pietou holčičku pětiletou písmena zaujala načmáraná křídou, číst se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala, zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť, zbytek umyl déšť

Reklama

Reklama