Dopisy Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Rades

Jak léAmita jdou a Ghroby Amipřibývají, počíGtám vrásky, vryAmité do pleti, koleje běGží, běží Amiza tramvají jak dálkaG - sladkohořAmiké prokletí. Má paFměť - šedý věGšák na vzpomínky, zítřek Amii dnešekF7 změní Ena kdysi, k AmiMaxovi zajF7du, místo Amido Demínky, přečíst F7si dopisy, dopiAmisy, EdoAmipisy. Na stole kroužky po přelitých číškách, pelyněk s vínem, leskle lepkavý, a trapné básně v pramizerných knížkách, řídké jak bahno ze dna Vltavy. Zahrady oblékly se do šeříků, na bledém nebi temné obrysy, zčernala věž i růže na keříku, zůstaly dopisy, dopisy, dopisy. Mé lásky stárnou, obklopeny vnuky, kamínky týdnů v broži s jaspisy, a čas, ten pianista jednoruký, počítá dopisy, dopisy, dopisy. Smích jako náplast na strhané rysy a trocha citu, aspoň ke vzteku, no zbývá, nežli čekat na dopisy, není-li doteků, není-li doteků, neníF7li doteků, doteAmiků, doteků, neníF7li doteků, neníAmili doteků?
Jak léta jdou a hroby přibývají, počítám vrásky, vryté do pleti, koleje běží, běží za tramvají jak dálka - sladkohořké prokletí. Má paměť - šedý věšák na vzpomínky, zítřek i dnešek změní na kdysi, k Maxovi zajdu, místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy. Na stole kroužky po přelitých číškách, pelyněk s vínem, leskle lepkavý, a trapné básně v pramizerných knížkách, řídké jak bahno ze dna Vltavy. Zahrady oblékly se do šeříků, na bledém nebi temné obrysy, zčernala věž i růže na keříku, zůstaly dopisy, dopisy, dopisy. Mé lásky stárnou, obklopeny vnuky, kamínky týdnů v broži s jaspisy, a čas, ten pianista jednoruký, počítá dopisy, dopisy, dopisy. Smích jako náplast na strhané rysy a trocha citu, aspoň ke vzteku, no zbývá, nežli čekat na dopisy, není-li doteků, není-li doteků, neníli doteků, doteků, doteků, neníli doteků, neníli doteků?

Reklama

Reklama