Dědicům Palachovým Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 3

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Karel

GmiMilion slepých očí, na erbu hlava hadí, Djež, hledíc do měsíce, Cmibezhlesou Gmipíseň vyje, Cminad městem rytíř-kočí Gmislepého koně hladí Da dole hoří svíce z CmiDantovy Dkomedie. Ref: Kaple Gmimá okna klenuCmitá a křížem hlásá lásku, Gmiústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku, květiny Dstrachu, věnce lží, a místo slCmizí tence Gmimží Dna zvratky Gmina obrázkuCmi, Gmi, D Ráno, jež nenastane, nadarmo čeká žlutou, vavříny do omáčky a slza na lafetě, ze země netvor vstane, jenž s tváří nepohnutou, seznav, jak vraždit ptáčky, plamenem obejme tě. Ref. Dna zvratky Gmina obrázku,Cmi, Gmi, D na zvratky Gmina obrázku.Cmi6
Milion slepých očí, na erbu hlava hadí, jež, hledíc do měsíce, bezhlesou píseň vyje, nad městem rytíř-kočí slepého koně hladí a dole hoří svíce z Dantovy komedie. Ref: Kaple má okna klenutá a křížem hlásá lásku, ústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku, květiny strachu, věnce lží, a místo slzí tence mží na zvratky na obrázku, Ráno, jež nenastane, nadarmo čeká žlutou, vavříny do omáčky a slza na lafetě, ze země netvor vstane, jenž s tváří nepohnutou, seznav, jak vraždit ptáčky, plamenem obejme tě. Ref. na zvratky na obrázku, ]D] na zvratky na obrázku.

Reklama

Reklama