Bludiště Akordy

Karel Kryl

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Karlos

Ami, G AmiFasády v Gulici Amiplničké sGpadu, Aminavěky v Gpozici Amičerného vGzadu, Cve jménu Gjistoty Amiulité z Gvosku Amitrousíme Gbonmoty z bAmiludiště GmozAmiku. Uvadl rozrazil na břehu Svratky, paprsek rozmrazil vajgly a zvratky, po léta v amoku, lhostejní lety pálíme od boku uťaté věty. Vlk v kůži berana z paměti smazal, že horší tyrana je jeho vazal, a bída vřezala do hnízda jiřic, že horší vazala je jeho biřic. Nuceni legií k povinné lásce, v carově režii chválíme správce, jsme ti, kdo přežijí zimy i jara, v správcově režii vítáme cara. Civíme na Labe, doufáme skrovně, že za nás vyhrabe kaštany z ohně, nuzákům v chatrči daruje chleba a kostrč nastrčí, bude-li třeba. Pijeme kořalu, cpeme se masem, opilí ze žalu, s plačtivým hlasem, s pokorou mužiků s rukávy z klotu Amihrajem si Gmuziku, Amihrajem si Gmuziku Amihrajem si Gmuziku Amina cizí GnotuAmi ...
Fasády v ulici plničké spadu, navěky v pozici černého vzadu, ve jménu jistoty ulité z vosku trousíme bonmoty z bludiště mozku. Uvadl rozrazil na břehu Svratky, paprsek rozmrazil vajgly a zvratky, po léta v amoku, lhostejní lety pálíme od boku uťaté věty. Vlk v kůži berana z paměti smazal, že horší tyrana je jeho vazal, a bída vřezala do hnízda jiřic, že horší vazala je jeho biřic. Nuceni legií k povinné lásce, v carově režii chválíme správce, jsme ti, kdo přežijí zimy i jara, v správcově režii vítáme cara. Civíme na Labe, doufáme skrovně, že za nás vyhrabe kaštany z ohně, nuzákům v chatrči daruje chleba a kostrč nastrčí, bude-li třeba. Pijeme kořalu, cpeme se masem, opilí ze žalu, s plačtivým hlasem, s pokorou mužiků s rukávy z klotu hrajem si muziku, hrajem si muziku hrajem si muziku na cizí notu .

Reklama

Reklama