Schody Akordy

Kabát

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Katte

JedenDstoupá a jeho schody potažeGný sametDem druhý krví špiní provaz co jeGz lýka upletAen Za koHmimínem ptáci spí koupelGny maj z okaDpů Vezmy Hmiskoby rezavý a svůj Gprovaz budeš Ablízko u mraDků. Opraš hůl a starej klobouk ať tě slunce nespálí pevný boty rum a kyslík počasí je nestálý Až tam prapor bude vlát všechny šerpy pozdravuj nezapomeň zamávat na tvý půdě střeše světa hrdě stůj PrachoEmivý peří na vrcholcích padá jak Dsníh Emiparta ti věří po pláči je nejlepší C,Asmích. SlavnostDní maj lidi šaty kapelGník je připrDven vyšel v jednu je půl pátý za pár Ghodin končí Aden Všechno Hmistojí všechno padá na posGlední podlaDží stejně Hmimáš ho pořád ráda za to Gže je že se Avůbec odvážil Ref: Je to Dvíš málo platný jako Gdrahý kameDní jako řeka ve tvých žilách která Gv srdci prameAní co jen Hmivíc může dát to co Gslíbí to je Dsvatý tak si Hmisrovnej dlaní šaty a ty Ghudbo začni Ahrát...
Jedenstoupá a jeho schody potažený sametem druhý krví špiní provaz co jez lýka upleten Za komínem ptáci spí koupelny maj z okapů Vezmy skoby rezavý a svůj provaz budeš blízko u mraků. Opraš hůl a starej klobouk ať tě slunce nespálí pevný boty rum a kyslík počasí je nestálý Až tam prapor bude vlát všechny šerpy pozdravuj nezapomeň zamávat na tvý půdě střeše světa hrdě stůj Prachový peří na vrcholcích padá jak sníh parta ti věří po pláči je nejlepší smích. Slavnostní maj lidi šaty kapelník je připrven vyšel v jednu je půl pátý za pár hodin končí den Všechno stojí všechno padá na poslední podlaží stejně máš ho pořád ráda za to že je že se vůbec odvážil Ref: Je to víš málo platný jako drahý kamení jako řeka ve tvých žilách která v srdci pramení co jen víc může dát to co slíbí to je svatý tak si srovnej dlaní šaty a ty hudbo začni hrát.

Reklama

Reklama