Strom Akordy

Jiřina Doležalová

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Verča XX

AmiPolní cestou kráčeli šumGaři do vísky hrát, Amisvatby, pohřby tahle cesta poznGala mnohokrát, po Fjedné svatbě se chuGdým lidem synek narodil a Ftáta mu u praGšný cesty Eživota strom zasadil. R. A on tam stAál, a koukal do pFcismiolí, byl jak krDál,sám v celém okEolí, korunu měl, Fcismi(korunu měl) i když ne zeD zlata, a jeho Apokladem byla Etráva střapatAá. 2. AmiLéta běží a na ten příběh Gsi už nikdo nevzpomněl Amijen košatý strom se Gu cesty ve větru tiše chvěl, a z Fvísky bylo město Ga to město začloAmi chtít Fasfaltový koberecG až na náměstí Emít. R..... 3. AmiŽe strom byl v cestě plánované,G to malý problém byl, Amiostrou pilou se ten problém Gsnadno vyřešil, Ftak naposled se Gdo nebe náš strom Amipak podíval a Ftupou ránu do Gvětvoví snad už Eani nevnímal. R...... 4. AmiPři stavbě se objevilo, Gže silnice bude dál, Amia tak kousek od nové Gcesty smutný pařez stál, Fdětem a výletníkům zG výšky nikdo Aminemával aF přítel vítr si o něm Gpíseň na strništích Ez nouze hrál. R......
Polní cestou kráčeli šumaři do vísky hrát, svatby, pohřby tahle cesta poznala mnohokrát, po jedné svatbě se chudým lidem synek narodil a táta mu u prašný cesty života strom zasadil. R. A on tam stál, a koukal do polí, byl jak král,sám v celém okolí, korunu měl, (korunu měl) i když ne ze zlata, a jeho pokladem byla tráva střapatá. 2. Léta běží a na ten příběh si už nikdo nevzpomněl jen košatý strom se u cesty ve větru tiše chvěl, a z vísky bylo město a to město začlo chtít asfaltový koberec až na náměstí mít. R. 3. Že strom byl v cestě plánované, to malý problém byl, ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil, tak naposled se do nebe náš strom pak podíval a tupou ránu do větvoví snad už ani nevnímal. R. 4. Při stavbě se objevilo, že silnice bude dál, a tak kousek od nové cesty smutný pařez stál, dětem a výletníkům z výšky nikdo nemával a přítel vítr si o něm píseň na strništích z nouze hrál. R.

Reklama

Reklama