Hledám vzkaz Akordy

Jarret

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: Rocker

Převržený DstůlD7maj voda Dz vázy po stránkách D7majstéká slova rozpíGjí a bytem Ateče modrá Dřeka D7maj V té řece je Dsůl D7maj moře Ddo kterého všechno D7majspěchá bylo cítit Gblíž zdálo se že Eminás opusA4sustíš A HmiÚpěnlivě F#mihledám Gvzkaz v lahvích Dkteré plují kolem Anás asi Hminěčí zkouška F#mimá to Gbýt vždyť Hmižila si jak Emimá se Bžít Teď zvolna po kapDkáchD7maj mizí Ddo peřin tvoje D7majsíla všechno co chceš Gříct naznaEmičí rozpíchaná A4susžíla A Úpěnlivě hledám vzkaz v prostěradlech kolem nás asi něčí zkouška má to být vždyť žila si jak má se žít
Převržený stůl voda z vázy po stránkách stéká slova rozpíjí a bytem teče modrá řeka V té řece je sůl moře do kterého všechno spěchá bylo cítit blíž zdálo se že nás opustíš Úpěnlivě hledám vzkaz v lahvích které plují kolem nás asi něčí zkouška má to být vždyť žila si jak má se žít Teď zvolna po kapkách mizí do peřin tvoje síla všechno co chceš říct naznačí rozpíchaná žíla Úpěnlivě hledám vzkaz v prostěradlech kolem nás asi něčí zkouška má to být vždyť žila si jak má se žít

Reklama

Reklama