Proklínám Akordy

Janek Ledecký

Hodnocení: 4.928571428571429

(Hodnoceno: 42x)

Akordy publikoval: admin

Prázdnej Amibyt je jako F past kde Dmirůže uvadCnoGu AmiPotisíci Fčtu tvuj dopis Dmina rozloučeGnou CPíšeš že Amiodcházíš, když Fden se s nocí CstříGAmiVodu z vína Fudělá kdo Dmidobře nehlíGdá. REF: Píšeš: CProklíGnám. AmiTy tvoje Fústa proklíCnám Tvoje Goči ledoAmivý. V Fsrdci jen sníh Csám a Gsám. AmiAť nikdy Fúsvit nespatCříš Na ústa Gmříž. Oči oslepAminou Ať Fdo smrti seš Csám. AmiTvoje oči Fjsou jak stín. A Dmitvář den když se CstmíGAmiStromy rostou Fčím dál výš, a Dmipak je čeká Gpád. CSám s hlavou Amiskloněnou všechny Flásky budou CzdáGAmiPo tisíci Fčtu tvůj dopis Dmi na rozloučeGnou. REF: solo REF:
Prázdnej byt je jako past kde růže uvadnou Potisíci čtu tvuj dopis na rozloučenou Píšeš že odcházíš, když den se s nocí střídá Vodu z vína udělá kdo dobře nehlídá. REF: Píšeš: Proklínám. Ty tvoje ústa proklínám Tvoje oči ledový. V srdci jen sníh sám a sám. Ať nikdy úsvit nespatříš Na ústa mříž. Oči oslepnou Ať do smrti seš sám. Tvoje oči jsou jak stín. A tvář den když se stmívá Stromy rostou čím dál výš, a pak je čeká pád. Sám s hlavou skloněnou všechny lásky budou zdání Po tisíci čtu tvůj dopis na rozloučenou. REF: solo REF:

Reklama

Reklama