90 dní Akordy

Iné Kafe

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Karel Malý

Aj keď Gneznamenáš nič pre všetkých Dostatných keď sa Emi90% na teba Cpozerá cez Dplece aj keď Gnemáš svoje miesto v ich Dhierarchii aj tak Emimáš obrovský náskok Cv živote neprídu Dna to, v čom to Gje Ešte Gnerozoznávaš horších od Dnajhorších aj keď Emi1000x máš pravdu, si Cstále len na Dsrandu oni Gbudú sa ťa snažiť dolu Ddotiahnuť neEmidostanú ťa k zemi ak Costaneš vzpriaDmený Ref.: GNauč sa, kým si sám, dávať Dfacky dejinám Bežať Emihlavou proti Cmúru napriek Dvšetkým modrinám Stačí Gmať ju plnú snov, aj keď Dnie bez omylov Tvoja Emicesta je už Cjasná, aj keď Dtvrdá, ale vlastná Čierno-biely svet býva bezpečnejší pod ochranou cudzích hodnôt nehrozí škrtnúť o plot sugescia vlastnej stopy omámi lenže svet má farby dúhy, tak nenechaj ho druhým Ref SÓLO 2x Ref.
Aj keď neznamenáš nič pre všetkých ostatných keď sa 90% na teba pozerá cez plece aj keď nemáš svoje miesto v ich hierarchii aj tak máš obrovský náskok v živote neprídu na to, v čom to je Ešte nerozoznávaš horších od najhorších aj keď 1000x máš pravdu, si stále len na srandu oni budú sa ťa snažiť dolu dotiahnuť nedostanú ťa k zemi ak ostaneš vzpriamený Ref.: Nauč sa, kým si sám, dávať facky dejinám Bežať hlavou proti múru napriek všetkým modrinám Stačí mať ju plnú snov, aj keď nie bez omylov Tvoja cesta je už jasná, aj keď tvrdá, ale vlastná Čierno-biely svet býva bezpečnejší pod ochranou cudzích hodnôt nehrozí škrtnúť o plot sugescia vlastnej stopy omámi lenže svet má farby dúhy, tak nenechaj ho druhým Ref SÓLO 2x Ref.

Reklama

Reklama