Bicie v 85-tom Akordy + taby

Horkýže Slíže

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy + taby publikoval: Mikee

Sólo: 4x E-------------------------------------------- H-------------------------------------------- G--7-5--------------------------------------- D-------7-5-7-5-7------8-7-5----------------- A--------------------5-5---------8-7-5------- E--------------------------------------------

DPrečo sa na tom smejete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha DHej Vy tam na tom bidete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha ZGGuinesovej knihy niektoApovytŕhal strany ADodvtedy užGnajsamlepšíAnie sú medziDnami ZGGuinesovej knihy niektoApovytŕhal strany ADodvtedy užGnajsamlepšíAnie sú medziDnami DPrečo sa na tom smejete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha JakDčínsky boh srandy v Tibete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha GNesmejte sa na tom,Anesmejte sa na tom, žeDtakto zneliGbicie v oAsemdesiatomDpiatom GNesmejte sa na tom,Anesmejte sa na tom, PaDmätáte sa vGosemdesiaA...tomDpiatom

Sólo: 4x E-------------------------------------------- H-------------------------------------------- G--7-5--------------------------------------- D-------7-5-7-5-7------8-7-5----------------- A--------------------5-5---------8-7-5------- E--------------------------------------------

DPrečo sa na tom smejete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha DVy o tom chlapci prd viete-A#ha-ha-ha-ha-ha-ha GNesmejte sa na tom,Anesmejte sa na tom, žeDtakto zneliGbicie v oAsemdesiatom Dpiatom GNesmejte sa na tom, Anesmejte sa na tom, PaDmätáte sa v GosemdesiaA PaDmätáte sa v GosemdesiaA PaDmätáte sa v GosemdesiaA...tom Dpiatom

E-------------------------------------------- H-------------------------------------------- G--7-5--------------------------------------- D-------7-5-7-5-7------8-7-5----------------- A--------------------5-5---------8-7-5------- E-------------------------------------------- E-------------------------------------------- H-------------------------------------------- G--7-5----------------------------------7---- D-------7-5-7-5-7------8-7-5----------------- A--------------------5-5---------8-7-5------- E--------------------------------------------

Prečo sa na tom smejete-ha-ha-ha-ha-ha-ha Hej Vy tam na tom bidete-ha-ha-ha-ha-ha-ha ZGuinesovej knihy niektopovytŕhal strany Aodvtedy užnajsamlepšínie sú medzinami ZGuinesovej knihy niektopovytŕhal strany Aodvtedy užnajsamlepšínie sú medzinami Prečo sa na tom smejete-ha-ha-ha-ha-ha-ha Jakčínsky boh srandy v Tibete-ha-ha-ha-ha-ha-ha Nesmejte sa na tom,nesmejte sa na tom, žetakto znelibicie v osemdesiatompiatom Nesmejte sa na tom,nesmejte sa na tom, Pamätáte sa vosemdesia.tompiatom Prečo sa na tom smejete-ha-ha-ha-ha-ha-ha Vy o tom chlapci prd viete-ha-ha-ha-ha-ha-ha Nesmejte sa na tom,nesmejte sa na tom, žetakto znelibicie v osemdesiatom piatom Nesmejte sa na tom, nesmejte sa na tom, Pamätáte sa v osemdesia Pamätáte sa v osemdesia Pamätáte sa v osemdesia.tom piatom

Reklama

Reklama