Nejšťastnější pár Akordy

Holki

Hodnocení: 4.333333333333333

(Hodnoceno: 3x)

Akordy publikoval: Jája:))

CKdekdo mi těGzávidíDmia kdekdo miFříká,jak jsešCfajn,jsme možná GnejšťastnějšíDmipárF. CS tebou chciGzestárnoutDmia s tebou mámFchuť se se všímCrvát, ať seGstane,co má seDmistátF. FTy se miAmilíbíš a to co miFslíbíš,vím žeCsplníš a toho siGvážím. Bereš aDmidáváš,před vším měFchráníš,aleCpřed láskou se neuGbráníš. Ref: Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyEmimohl čas zůstatAmistát Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyAmimohl čas zůstat stát. CKaždej těGchválíDmia každejFříká,jak jsešCfajn,že jsme snad GnejšťastnějšíDmipárF. CMilenciGnestárnouDmia majíFsílu se se všímCrvát,tak ať se Gstane co má seDmistátF,ty si měAmihlídáš a před vším měFchráníš aleCpřed láskou se neuGbráníš. Ref: Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyEmimohl čas zůstatAmistát Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyAmimohl čas zůstat stát. DmiAť se světGzhroutí,hlavníCje že mě mášAmirád,všechno je Fvedlejší,tak pojď mě ještěGchvíli hřát. Ref: Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyEmimohl čas zůstatAmistát Ať to všichniFví,že máš měGrád,že si spoluEmirozumímeAmilíp než dřív akoFrát,byla bychGšťastnější,kdybyAmimohl čas zůstat stát.
Kdekdo mi tězávidía kdekdo miříká,jak jsešfajn,jsme možná nejšťastnějšípár. S tebou chcizestárnouta s tebou mámchuť se se všímrvát, ať sestane,co má sestát. Ty se milíbíš a to co mislíbíš,vím žesplníš a toho sivážím. Bereš adáváš,před vším měchráníš,alepřed láskou se neubráníš. Ref: Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstatstát Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstat stát. Každej těchválía každejříká,jak jsešfajn,že jsme snad nejšťastnějšípár. Milencinestárnoua majísílu se se všímrvát,tak ať se stane co má sestát,ty si měhlídáš a před vším měchráníš alepřed láskou se neubráníš. Ref: Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstatstát Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstat stát. Ať se světzhroutí,hlavníje že mě mášrád,všechno je vedlejší,tak pojď mě ještěchvíli hřát. Ref: Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstatstát Ať to všichniví,že máš měrád,že si spolurozumímelíp než dřív akorát,byla bychšťastnější,kdybymohl čas zůstat stát.

Reklama

Reklama