Verný Boh Akordy

Heartbeat

Hodnocení: 4.5

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Marie Lašková

HmiNemôžem Dprestať G6myslieť na teba, Hminemôžem Dsa ťa G6 striasť. HmiSi ako Doheň v mojom G6vnútri, čo páli ma, Hmi D G6 páliš ma. Emi D C Emi D C HmiSi Dvšetko, čo Gchcem, Hmisi Dvšetko, čo Gmám, Hmiaj keď Dzdá sa, že Gspíš, ja tvoje meno zavoClám proti búrkam, proti tmDám. Si Gverný Boh a Dverný kráľ, Emidokončíš dielo, Cktoré si vo mne začal. GVerný Boh, Dverný kráľ, Eminevzdáš sa snov, ktoré si Cso mnou snívať začal. GOhlásim zo striech, Dže ľúbiš ma a ja ľúbim teba. EmiOhlásim zo striech, že si Cverný a verný a verný Gkráľ.
Nemôžem prestať myslieť na teba, nemôžem sa ťa striasť. Si ako oheň v mojom vnútri, čo páli ma, páliš ma. Si všetko, čo chcem, si všetko, čo mám, aj keď zdá sa, že spíš, ja tvoje meno zavolám proti búrkam, proti tmám. Si verný Boh a verný kráľ, dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal. Verný Boh, verný kráľ, nevzdáš sa snov, ktoré si so mnou snívať začal. Ohlásim zo striech, že ľúbiš ma a ja ľúbim teba. Ohlásim zo striech, že si verný a verný a verný kráľ.

Reklama

Reklama