Čtyřlístek Akordy

Hana Dyjáková

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Stodmi

1. DČtyřlíAstek pro štěstí Hmimám, Gkomu ho, Dkomu ho Adám, EmičtyřlísAtek je lístek DkouzelHminý, Gkaždé Apřání vyplnDí. A R: DPrázdninAy, hohoho DprázdninAy, DprázdninAy, hohoho DprázdninAy, Emidvě pětky z Apísemek DzapsaHminý, G blíží Ase vysvědčenDí. 2. DČtyřlíAstek zapůjčím Hmivám, Gco z toho Dale sám Amám, Emidvě pětkAy z písemek DzapsanHmiý, G blíží sAe vysvědčenDí. A R: DPrázdninAy, hohoho DprázdninAy, DprázdninAy, hohoho DprázdninAy, Emidvě pětky z Apísemek DzapsaHminý, G blíží Ase vysvědčenDí. 3. DPomoz Ami čtyřlístku Hmimůj, Ga u mě Draději Astůj, Emihrozí mi pArůšvihy DohromHminý, G ročník Asi zopakujiD. A R: DPrázdninAy, hohoho DprázdninAy, DprázdninAy, hohoho DprázdninAy, Emidvě pětky z Apísemek DzapsaHminý, G blíží Ase vysvědčenDí. 4. DUčit já Azačal jsem Hmise, Gštěstí Duž mi toA nese, Emilístek ti Avěnuji, Duž to Hmivím, G rozumeAm ho nahradDím. A R: DPrázdninAy, hohoho DprázdninAy, DprázdninAy, hohoho DprázdninAy, Emidvě pětky z Apísemek DzapsaHminý, G blíží Ase vysvědčenDí. R: DPrázdninAy, hohoho DprázdninAy, DprázdninAy, hohoho DprázdninAy, Emidvě pětky z Apísemek DzapsaHminý, G blíží Ase vysvědčenDí.
1. Čtyřlístek pro štěstí mám, komu ho, komu ho dám, čtyřlístek je lístek kouzelný, každé přání vyplní. R: Prázdniny, hohoho prázdniny, prázdniny, hohoho prázdniny, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení. 2. Čtyřlístek zapůjčím vám, co z toho ale sám mám, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení. R: Prázdniny, hohoho prázdniny, prázdniny, hohoho prázdniny, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení. 3. Pomoz mi čtyřlístku můj, a u mě raději stůj, hrozí mi průšvihy ohromný, ročník si zopakuji. R: Prázdniny, hohoho prázdniny, prázdniny, hohoho prázdniny, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení. 4. Učit já začal jsem se, štěstí už mi to nese, lístek ti věnuji, už to vím, rozumem ho nahradím. R: Prázdniny, hohoho prázdniny, prázdniny, hohoho prázdniny, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení. R: Prázdniny, hohoho prázdniny, prázdniny, hohoho prázdniny, dvě pětky z písemek zapsaný, blíží se vysvědčení.

Reklama

Reklama