Láska Akordy

Gladiator

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Fildo

Dsus2Bol som o krok bližšie k láske, Adnes už o nej len píšem básne hore v Dsus2podkroví, tam kde Aholuby si ju vyznávajú. Dsus2Skúšal som ju všade vypátrať, či Anemôžem ju vyhrať v kartách, a či Dsus2náhodou nie je Avo víne tak ako pravda. Dsus2, A, ®: DVšetky svoje hriechy priznáAvam, Dzbitý a zranený zaspáAvam, celkom sám, vytrhDnuté srdce ti na dlani ponúAkam, viac už nemám, a ty ajD tak stále moje meno nepozAnáš. Dsus2V obchodoch sa nedá kúpiť, Av domoch lásky ponúknu ti iba Dsus2falošnú lásku Ana krátko, prachy za klamstvo, prečo Dsus2láska nie je ako šťastie, Aže si raz aj na mňa sadne keď sa Dsus2unaví a snáď mi Auveríš, že potom ti ju celučičkú Dsus2dááAm. ®: DVšetky svoje hriechy priznáAvam, Dzbitý a zranený zaspáAvam, celkom sám, vytrhDnuté srdce ti na dlani ponúAkam, viac už nemám, a ty ajD tak stále moje meno nepozAnáš.
Bol som o krok bližšie k láske, dnes už o nej len píšem básne hore v podkroví, tam kde holuby si ju vyznávajú. Skúšal som ju všade vypátrať, či nemôžem ju vyhrať v kartách, a či náhodou nie je vo víne tak ako pravda. ®: Všetky svoje hriechy priznávam, zbitý a zranený zaspávam, celkom sám, vytrhnuté srdce ti na dlani ponúkam, viac už nemám, a ty aj tak stále moje meno nepoznáš. V obchodoch sa nedá kúpiť, v domoch lásky ponúknu ti iba falošnú lásku na krátko, prachy za klamstvo, prečo láska nie je ako šťastie, že si raz aj na mňa sadne keď sa unaví a snáď mi uveríš, že potom ti ju celučičkú dáám. ®: Všetky svoje hriechy priznávam, zbitý a zranený zaspávam, celkom sám, vytrhnuté srdce ti na dlani ponúkam, viac už nemám, a ty aj tak stále moje meno nepoznáš.

Reklama

Reklama