Zvon Akordy

Ginevra

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: petr554

Předehra: Bmx x x x | Dx x x x | x x x x | Ax x x x | x x x x | Gx x x x | x x slo ka Dim, dam, Bmdom, bije Země zvon Dim, dam, Ddom, zrození a skon Dim, dam, Adom, po tisíce let Dim, dam, Gdom, neslyší ho svět Dim, dam, Bmdom, nenávist a hněv Dim, dam, Ddom, hrůzy válek, krev Dim, dam, Adom, zloba, závist, pláč Dim, dam, Gdom, co jsme vlastně zač? Mezihra: Bmx x Ax x | Gx x x x | Bmx x Ax x | Gx x x x | Dx x Ax x | Bmx x Gx x | x x slo ka Dim, dam, Bmdom, bije Země zvon Dim, dam, Ddom, dny počítá on Dim, dam, Adom, posel jménem Čas Dim, dam, Gdom, slyšte vroucný hlas Bm Láska, soucit, čest D Stovky ryzích gest A Radost, úcta, klid G Pochopení, cit Mezihra: Bmx x Ax x | Gx x x x | Bmx x Ax x | Gx x x x | Dx x x x | Bmx x Gx x | x x slo ka Dim, dam, Bmdom, bije Země zvon Dim, dam, Ddom, zrození a skon Dim, dam, Adom, po tisíce let Dim, dam, Gdom, uslyší ho svět? Dim, Bmdam, Adom!
Předehra: x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x slo ka Dim, dam, dom, bije Země zvon Dim, dam, dom, zrození a skon Dim, dam, dom, po tisíce let Dim, dam, dom, neslyší ho svět Dim, dam, dom, nenávist a hněv Dim, dam, dom, hrůzy válek, krev Dim, dam, dom, zloba, závist, pláč Dim, dam, dom, co jsme vlastně zač? Mezihra: x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x slo ka Dim, dam, dom, bije Země zvon Dim, dam, dom, dny počítá on Dim, dam, dom, posel jménem Čas Dim, dam, dom, slyšte vroucný hlas Láska, soucit, čest Stovky ryzích gest Radost, úcta, klid Pochopení, cit Mezihra: x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x slo ka Dim, dam, dom, bije Země zvon Dim, dam, dom, zrození a skon Dim, dam, dom, po tisíce let Dim, dam, dom, uslyší ho svět? Dim, dam, dom!

Reklama

Reklama