Půlnoční rej Akordy

Ginevra

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: petr554

Předehra: 10krát Amx x x x AmAž na věži odbije Gpůlnoc, hopsa, Chejsa Víka rakví Amodkryjem, rejdů nastal čas Rok se v hrobě válíme a tlíme, hopsa, Chejsa Do kola, hop! se Amtěšíme, nocí volá hlas R.: Pojď už Cven, Gskočnou zatanAmčíme Přijď už Csem, Gjak se, bratře, Ammáš? Polez z Chlíny, hej! GKostmi zachrasAmtíme Než se Cvrátí den, Gnoc je život Amnáš! AmPodej víno, nalejem Gčíše, hopsa, Chejsa Smrti do dna Ampřipijem na hříchy a špás Hlínou bradu přikrejem k ránu, hopsa, Chejsa Za hřbitovním kostelem Amspočinout je čas R.: Pojď už Cven, Gskočnou zatanAmčíme Přijď už Csem, Gjak se, bratře, Ammáš? Polez z Chlíny, hej! GKostmi zachrasAmtíme Než se Cvrátí den, Gnoc je život Amnáš! Mezihra: 10krát Amx x x x AmZa rok z díry vylezem Gdo tmy, hopsa, Chejsa Hnáty v tanci Amprotřesem, měsíc bude hřát Ať jsi hříšník nebo sám anděl, hopsa, Chejsa Voják, zloděj, nebo pán, Ampod zem půjdeš spát R.: AmPojď už ven,Cskočnou zatanGčíme EbPřijď už sem, Fjak se, bratře, Ebmáš? FPolez z hlíny, hej! CKostmi zachrastíEbme CNež se vrátí den, noc je život Amnáš! Amx x x x | Amx x x x | Amx x x x |
Předehra: 10krát x x x x Až na věži odbije půlnoc, hopsa, hejsa Víka rakví odkryjem, rejdů nastal čas Rok se v hrobě válíme a tlíme, hopsa, hejsa Do kola, hop! se těšíme, nocí volá hlas R.: Pojď už ven, skočnou zatančíme Přijď už sem, jak se, bratře, máš? Polez z hlíny, hej! Kostmi zachrastíme Než se vrátí den, noc je život náš! Podej víno, nalejem číše, hopsa, hejsa Smrti do dna připijem na hříchy a špás Hlínou bradu přikrejem k ránu, hopsa, hejsa Za hřbitovním kostelem spočinout je čas R.: Pojď už ven, skočnou zatančíme Přijď už sem, jak se, bratře, máš? Polez z hlíny, hej! Kostmi zachrastíme Než se vrátí den, noc je život náš! Mezihra: 10krát x x x x Za rok z díry vylezem do tmy, hopsa, hejsa Hnáty v tanci protřesem, měsíc bude hřát Ať jsi hříšník nebo sám anděl, hopsa, hejsa Voják, zloděj, nebo pán, pod zem půjdeš spát R.: Pojď už ven,skočnou zatančíme Přijď už sem, jak se, bratře, máš? Polez z hlíny, hej! Kostmi zachrastíme Než se vrátí den, noc je život náš! x x x x | x x x x | x x x x |

Reklama

Reklama