Divný povoz Akordy

Ginevra

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: petr554

Předehra: C Gmaj Am F C CDivný povoz D6jede krajiAmnou, kůň Fznámou cestou kloCmaj7pýtá. Podél cesty je rybník C6s hladinou, Fkterá tiše Cnaříká. EmS písní často Ammlynář vstával, Ems písní večer Guléhal. Jeho Cmaj7mlýn ve vísce Amisoumraku Fpo dlouhá léta GklapáCval. Mezihra: Em Am E G C Dm6 Am F C CSpolu s ním tu D6býval čeleAmdín, za Ftěžkou práci uměl Cmaj7vzít. Přilnul k jeho srdci C6jako syn, Fkterého si přál Cvždy mít. EmKdo měl nouzi, Amtomu říkaval: "EmZaplatíš až Gbude líp" Dobrým Cmaj7slovem naděj Amrozdával, Fdával lidem Gsílu Cžít. Mezihra: C Em F G D6 CŠtěstí v patách G6stíhá neštěAmstí, je Fzrádnější než bouře zC hor. Ohňů dým Amdobré nevěstí, Fzachvátil vesnici Cmor. |: Den Emza dnem i víra Amprohrává a Embledá dáma kráčí Gblíž. Každý den Amčeledín zapřahá Fa zatlouká Cdalší kříž. :| CObecní zvon G6dlouho vyzAmvání, Fs pláčem zvolna utiCchá. Žádná poG6moc, strach Amji zahání, jak Fzvadlá kytka uCsychá. |:EmPustá jsou všechna Amobydlí, Emovce nikdo nesčíGmaj7tá, jenom Cvůz s Gmaj7(Cmaj7)žalostým Amnákladem Fhrobník mlčky přivíCtá. :| Mezihra: G6 Am F C CDivný povoz G6sám bloudí krajinou, kůň F6známou cestou kloCpýtá. Vedle mlynáG6ře sedí Amčeledín, Fsvou rukou se ho GdotýCká. |:EmNezvaná rána Ammorová Emkonec v ohni naléGzá, Csnad naposled G7(G6)se koně C6(G6)zastaAmví, :| Fmaj7však nikdo z vozu nesClézá. Dohra : Em Am Em G C G6 Am F F6 C
Předehra: Divný povoz jede krajinou, kůň známou cestou klopýtá. Podél cesty je rybník s hladinou, která tiše naříká. S písní často mlynář vstával, s písní večer uléhal. Jeho mlýn ve vísce soumraku po dlouhá léta klapával. Mezihra: Spolu s ním tu býval čeledín, za těžkou práci uměl vzít. Přilnul k jeho srdci jako syn, kterého si přál vždy mít. Kdo měl nouzi, tomu říkaval: "Zaplatíš až bude líp" Dobrým slovem naděj rozdával, dával lidem sílu žít. Mezihra: Štěstí v patách stíhá neštěstí, je zrádnější než bouře z hor. Ohňů dým dobré nevěstí, zachvátil vesnici mor. |: Den za dnem i víra prohrává a bledá dáma kráčí blíž. Každý den čeledín zapřahá a zatlouká další kříž. :| Obecní zvon dlouho vyzvání, s pláčem zvolna utichá. Žádná pomoc, strach ji zahání, jak zvadlá kytka usychá. |:Pustá jsou všechna obydlí, ovce nikdo nesčítá, jenom vůz s žalostým nákladem hrobník mlčky přivítá. :| Mezihra: Divný povoz sám bloudí krajinou, kůň známou cestou klopýtá. Vedle mlynáře sedí čeledín, svou rukou se ho dotýká. |:Nezvaná rána morová konec v ohni nalézá, snad naposled se koně zastaví, :| však nikdo z vozu neslézá. Dohra :

Reklama

Reklama