Ať žije král Akordy

Ginevra

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: petr554

Amx x x x | x Cx Gx x | Amx x x x | Cx x Gx x | Amx x Cx x | Amx x Gx x | Amx x x x | Gx x Amx x | AmHej, hej, hejá všichni v stáji Gsedlají AmKrál je mrtev prý, ať Cžije kGrál! AmHej, hej, hejá, tobě, dívko, Gzpívají AmZa smrt spěchají tě GpotresAmtat AmHej, hej, hejá, koně dálkou Gpoletí AmZrádnou čarodějku dožeGnou AmHej, hej, hejá, vina, Chřích i Gprokletí AmS ránem pod hranicí GzažehAnou Král, Amimužný Fpán, Gněžný, Amis ním rájem Fživot se Gzdál Zář dní, Cžár nocí Tak Dmilásku prožíEval Amx x x x | x x x x | x x x x | x x x x | Gx x Amx x | x x x x | Dmx x Amx x | x x x Gx | AmHej, hej, hejá, zloba, čáry, zajetí Stůj! Jsi poběhlice CnevěrGná! AmHej, hej, hejá, rány, bič a Gkamení APrávo lid na tobě GvykoAná Hej, hej, hejá, v klády Ambídnou Guvězní AmÚdy, kosti v těle rozláGmou AmHej, hej, hejá, letí Cpáni Gudatní AmChvíli jen, a už tě GdostaAnou! Znám, Ampravdu, Fznám Gzradu AmVím, jak zhynul Fvůdce a Gkrál Pár řádek, Cnůž v zádech DmRukou zrádce umíEral Am Amv _ _ _ | Amv _ _ _ | Amv _ _ Cx | x x Bmx x | Ax x x x | x x x x | x x x x | Gx x Amx x | Amx x x x | Cx x Gx x | Amx x x x | Gx x Amx x | AmHej, hej, hejá, bolest výkřik Gumlčí AmÚsta jméno vraha nevyřkGnou AmHej, hej, hejá, všichni pánu Guvěří AmPryč s ní, vražednicí GproradAmnou! AmPryč s ní, vražednicí GproradAnou! Ax x x x | x x Gx x | Ax x x x | x x Gx x | Amx x x x | x x Gx x | Amx x x x | Gx x Amx x |
x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | Hej, hej, hejá všichni v stáji sedlají Král je mrtev prý, ať žije král! Hej, hej, hejá, tobě, dívko, zpívají Za smrt spěchají tě potrestat Hej, hej, hejá, koně dálkou poletí Zrádnou čarodějku doženou Hej, hej, hejá, vina, hřích i prokletí S ránem pod hranicí zažehnou Král, mužný pán, něžný, s ním rájem život se zdál Zář dní, žár nocí Tak lásku prožíval x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | Hej, hej, hejá, zloba, čáry, zajetí Stůj! Jsi poběhlice nevěrná! Hej, hej, hejá, rány, bič a kamení Právo lid na tobě vykoná Hej, hej, hejá, v klády bídnou uvězní Údy, kosti v těle rozlámou Hej, hej, hejá, letí páni udatní Chvíli jen, a už tě dostanou! Znám, pravdu, znám zradu Vím, jak zhynul vůdce a král Pár řádek, nůž v zádech Rukou zrádce umíral v _ _ _ | v _ _ _ | v _ _ x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | Hej, hej, hejá, bolest výkřik umlčí Ústa jméno vraha nevyřknou Hej, hej, hejá, všichni pánu uvěří Pryč s ní, vražednicí proradnou! Pryč s ní, vražednicí proradnou! x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x |

Reklama

Reklama