Zaľúbil sa chlapec Akordy

Elán

Hodnocení: 4.5

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Rades

EZaľúbil sa chlapec H7tak už sa to stalo Emi7čo sa vlieklo krokom, Abeží teraz cvalom Czaľúbil sa Dchlapec Emitrocha ho to vzalo Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši to čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší zaľúbil sa chlapec až mu horia uši GVšetky krásne Dslová, Emipod jazykom Ddriemu chce ti to povedať, má však ešte trému zatiaľ sa len učí odkiaľ kam a kade Cako sa má chodiť Dpo tenučkom ľade EmiDo teba, Ddo teba, Cdo teba, EmizaľúDbil sa Emichlapec do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš Emido teba, Ddo teba, Cdo teba, EmizaľúDbil sa Cchlapec EmiV duchu bol už s tebou v H7sladkom šere kina toľkokrát ťa videl a zrazu si iná zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina? Toľko tvárí v dave len jedna je tvoja veľa rúk je prázdnych, len 2 sa však spoja iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja Gzaľúbil sa Dchlapec Emitak už sa to Dstalo zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo taký malý zmätok rozkvitol mu v duši Czaľúbil sa chlapec Daž mu horia uši GChcel som ti Dpovedať Eminesmelo a Dskromne Gže tá pieseň Dbola o Emitebe a Do mne, Emio tebe a o Dmne....
Zaľúbil sa chlapec tak už sa to stalo čo sa vlieklo krokom, beží teraz cvalom zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši to čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší zaľúbil sa chlapec až mu horia uši Všetky krásne slová, pod jazykom driemu chce ti to povedať, má však ešte trému zatiaľ sa len učí odkiaľ kam a kade ako sa má chodiť po tenučkom ľade Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec V duchu bol už s tebou v sladkom šere kina toľkokrát ťa videl a zrazu si iná zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina? Toľko tvárí v dave len jedna je tvoja veľa rúk je prázdnych, len 2 sa však spoja iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja zaľúbil sa chlapec tak už sa to stalo zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo taký malý zmätok rozkvitol mu v duši zaľúbil sa chlapec až mu horia uši Chcel som ti povedať nesmelo a skromne že tá pieseň bola o tebe a o mne, o tebe a o mne.

Reklama

Reklama