Severný pól Akordy

Elán

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Karlos

Je tuGvšade zima CAko na SeDvernomGpóle NeváEmihaj a skry ma AmiSkôr než príde krutýHmráz 2) ZmrzEminuté pery AmiSrdcia ako HkúskyEmiľadu NeviemGsa s tým zmieriť VCtej tme ťa DmusímGnájsť CSkôr než všetci láska pomrzneme D Zohrejme sa ešte G raz CAk tej zimeEmineujdeme AmiBez pardonu zlomíDnás Všetko Gvôkol chladí CSlová peniaDze aj Gveci Ak ti Cto tiež vadí DSám seba musíš Gnájsť Ref: AV závejoch D strácajú sa tváre F#mi Vietor nám Eberie to čo máme A Povedz A7majpár nežných F#mivietD Viem že len ty toEvieš Ref2: V závejoch stráca sa nám láska Tú zimu zvládne iba zázrak Iskry z očí sú preč Dlane zamrznuté Je tuGvšade zima CAko na SeDvernomGpóle NeváEmihaj a skry ma AmiSkôr než príde krutýHmráz Zamrznuté pery Srdcia ako kúsky ľadu Neviem sa s tým zmieriť Sama seba musíš nájsť Skôr než všetci zmrznú Zohrejme sa ešte raz
Je tuvšade zima Ako na Severnompóle Neváhaj a skry ma Skôr než príde krutýmráz 2) Zmrznuté pery Srdcia ako kúskyľadu Neviemsa s tým zmieriť Vtej tme ťa musímnájsť Skôr než všetci láska pomrzneme Zohrejme sa ešte G raz Ak tej zimeneujdeme Bez pardonu zlomínás Všetko vôkol chladí Slová peniaze aj veci Ak ti to tiež vadí Sám seba musíš nájsť Ref: V závejoch strácajú sa tváre Vietor nám berie to čo máme Povedz pár nežných viet Viem že len ty tovieš Ref2: V závejoch stráca sa nám láska Tú zimu zvládne iba zázrak Iskry z očí sú preč Dlane zamrznuté Je tuvšade zima Ako na Severnompóle Neváhaj a skry ma Skôr než príde krutýmráz Zamrznuté pery Srdcia ako kúsky ľadu Neviem sa s tým zmieriť Sama seba musíš nájsť Skôr než všetci zmrznú Zohrejme sa ešte raz

Reklama

Reklama