Kočka Akordy

Elán

Hodnocení: 4.6

(Hodnoceno: 5x)

Akordy publikoval: admin

GBásnik by povedal, že Emimáš oči ako súmrak nad Gmilovaným mestom A Emipusu - keď Gvystúpiš z autobusu Emicelá, celučičká ulica Dotočí hlavu AmiPostavu máš - Dhmm, s jej Amipopisom by básnik asi nemal veľa Dpráce, povedal by len:Amizraniteľná a vyzývavá Dzároveň, ako stvorená na Gmaterstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárili akoby sa v tej chvíli musel Dsvet zrútiť Básnik by povedal že je to mágia večnej ženy v tebe, a žiadúca ako soľ v chlebe Básnik by o tebe určite napísal veľkú Gvelikánsku básnickú zbierku - ak nie dve. Ale Cja som len úplne Hnormálny cvok a Djediné v čom sa Emivyznám je rock CPíšem len muziku Hna každý deň a Dtak ti to tu teraz Fzahrám a zaspievam Amijednoducho ako Dviem Ref: Si Gkočka, si kočka, si kočka A perfektne Durobená Si Amikrajšia než obloha Fnočná Než Dmodlitba na kolenáchG. Si Gkočka, si kočka, si kočka A pre mňa si jediná z Džien v tom Aminajhoršom pekle ťa Fpočkám Ak Dpovieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa, Ak povieš, že ľúbiť ťa - povieš, že ľúbiť ťa Gsmiem Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia ako cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiach. Naozaj, si presvedčivá ako červené Ferrari alebo ako socha, kniha, či pieseň, keď sa podarí a básnik by o tom všetkom napísal tisíce krásnych slov. Ale ja som len úplne ... Ref: Si Akočka, si kočka, si kočka A perfektne Evydarená Si Hmikrajšia než obloha Gnočná Než Emodlitba na kolenáchA. Si Akočka, si kočka, si kočka Si všetko, čo na svete Echcem v tom Hminajhoršom pekle ťa Gpočkám Ak Epovieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa, Ak povieš, že ľúbiť ťa Povieš, že ľúbiť ťa Asmiem
Básnik by povedal, že máš oči ako súmrak nad milovaným mestom A pusu - keď vystúpiš z autobusu celá, celučičká ulica otočí hlavu Postavu máš - hmm, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len:zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárili akoby sa v tej chvíli musel svet zrútiť Básnik by povedal že je to mágia večnej ženy v tebe, a žiadúca ako soľ v chlebe Básnik by o tebe určite napísal veľkú velikánsku básnickú zbierku - ak nie dve. Ale ja som len úplne normálny cvok a jediné v čom sa vyznám je rock Píšem len muziku na každý deň a tak ti to tu teraz zahrám a zaspievam jednoducho ako viem Ref: Si kočka, si kočka, si kočka A perfektne urobená Si krajšia než obloha nočná Než modlitba na kolenách. Si kočka, si kočka, si kočka A pre mňa si jediná z žien v tom najhoršom pekle ťa počkám Ak povieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa, Ak povieš, že ľúbiť ťa - povieš, že ľúbiť ťa smiem Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia ako cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň v médiach. Naozaj, si presvedčivá ako červené Ferrari alebo ako socha, kniha, či pieseň, keď sa podarí a básnik by o tom všetkom napísal tisíce krásnych slov. Ale ja som len úplne . Ref: Si kočka, si kočka, si kočka A perfektne vydarená Si krajšia než obloha nočná Než modlitba na kolenách. Si kočka, si kočka, si kočka Si všetko, čo na svete chcem v tom najhoršom pekle ťa počkám Ak povieš, že ľúbiť ťa, ak povieš, že ľúbiť ťa, Ak povieš, že ľúbiť ťa Povieš, že ľúbiť ťa smiem

Reklama

Reklama