Ak nie si moja Akordy

Elán

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 6x)

Akordy publikoval: Rades

EmiAk nie siDmoja potom neviemCčia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy Emiza tisícDdotykov GpostačíDjediný Emiskúsme byťDobaja Gvinní ajEmibezCvinyD Ak nie si moja potom neviem čia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety pesnička o nás dvoch už nie je pre deti Ref: Všetci námEmimôžu závidieťC vravia, žeDlásky dávnoHniet Všetci nám môžu závidieť že ťa mám rád zostanme takto chvíľu stáť na všetko krásne máme čas viem, že si práve, práve tá ktorú mám rád Ak nie si moja potom neviem čia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy za tisíc dotykov postačí jediný skúsme byť obaja vinní aj bez viny Ref: Všetci nám môžu závidieť vravia, že lásky dávno niet Všetci nám môžu závidieť že ťa mám rád zostanme takto chvíľu stáť na všetko krásne máme čas viem, že si práve, práve tá ktorú mám rád
Ak nie simoja potom neviemčia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy za tisícdotykov postačíjediný skúsme byťobaja vinní ajbezviny Ak nie si moja potom neviem čia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy cestičkou vo vlasoch prídem ti v ústrety pesnička o nás dvoch už nie je pre deti Ref: Všetci námmôžu závidieť vravia, želásky dávnoniet Všetci nám môžu závidieť že ťa mám rád zostanme takto chvíľu stáť na všetko krásne máme čas viem, že si práve, práve tá ktorú mám rád Ak nie si moja potom neviem čia si máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy za tisíc dotykov postačí jediný skúsme byť obaja vinní aj bez viny Ref: Všetci nám môžu závidieť vravia, že lásky dávno niet Všetci nám môžu závidieť že ťa mám rád zostanme takto chvíľu stáť na všetko krásne máme čas viem, že si práve, práve tá ktorú mám rád

Reklama

Reklama