Jak to dělaj kosmonauti Akordy

Bratři Ebenové

Hodnocení:

(Hodnoceno: 0x)

Akordy publikoval: MadBoy

1. DnCeska jsem sFe u snídGaně zFase dusCilF, G, F bCylo ňákFý suchý tGěsto - jFá vám zkusCilF, G někdo klAmieje, a tím hřDeší proti BCohu, Cjá však hlFedím nGa oblCohuF. G *: JFak to dCělaj'F, Gno řFekněte mi, jCak to dělFaj' kosmonGautiA? X: VšDude samý monitory, bCudíky a stopky, Ga mezi tím poletujou v kCabině ty drDobky, ať mi nikdo neříká, že tCo tam takhle chodí, tGo by měli pěknej bordel v Btý kosmický lodi.
1. Dneska jsem se u snídaně zase dusil bylo ňáký suchý těsto - já vám zkusil někdo kleje, a tím hřeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. *: Jak to dělaj', no řekněte mi, jak to dělaj' kosmonauti? X: Všude samý monitory, budíky a stopky, a mezi tím poletujou v kabině ty drobky, ať mi nikdo neříká, že to tam takhle chodí, to by měli pěknej bordel v tý kosmický lodi.

Reklama

Reklama