Kluci kočičí Akordy

Bambini di Praga

Hodnocení: 4

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: patmik

F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F C7 FNestačí mít odvahu, C7pamatuj si s FC7mi, Fvoda nemá podlahu, C7řeka nemá práFmy. Chceš li chodit Bbna hloubku, C7uč se plavat Fholoubku, chceš li chodit Bbna hloubku, C7uč se plavat FhoC7loubFku. C7 F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F C7 FJak se říká klukovi, C7který na zdi FkresC7lí, Fpojď se vsadit, že to ví, C7každé mrně z jesFlí. Jedna, dvě, tři, Bbčtyři, pět, C7to je přece Fkazisvět, jedna, dvě, tři, Bbčtyři, pět, C7to je přece FkaC7zisFvět. C7 F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F C7 FJestli k vůli zábavě C7jiným kopáš FC7mu, Fspadneš po ní do hlavě, C7budeš volat máFmu, kdo to zkusil, Bbten to ví, C7však je o tom Fpřísloví, kdo to zkusil, Bbten to ví, C7však je o tom FpříC7sloFví. C7 F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F C7 FZapište si za uši, C7ať to dobře FC7te, Fže nikomu nesluší, C7uši neumyFté, my je myjem Bbkaždý den, C7ušmudlanci z Fkola ven, my je myjem Bbkaždý den, C7ušmudlanci z FkoC7la Fven. C7 F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F C7 FZvířátko se umí smát, C7ale taky FtráC7pit, Fchce se najíst, chce si hrát, C7musí se i naFpít, hleď se o ně Bbpostarat, C7je to přece Fkamarád, hleď se o ně Bbpostarat, C7je to přece FkaC7maFrád. C7 F C7 FKdo a kdo a kdo to je, C7co to kolem FbrouC7sí, Fkdo si nedá pokoje, C7všude strká fouFsy? Či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci Fkočičí, či a či a Bbčičičí, C7jsou to kluci FkoC7čiFčí. C7 F
Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí. Nestačí mít odvahu, pamatuj si s námi, voda nemá podlahu, řeka nemá prámy. Chceš li chodit na hloubku, uč se plavat holoubku, chceš li chodit na hloubku, uč se plavat holoubku. Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí. Jak se říká klukovi, který na zdi kreslí, pojď se vsadit, že to ví, každé mrně z jeslí. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, to je přece kazisvět, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, to je přece kazisvět. Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí. Jestli k vůli zábavě jiným kopáš jámu, spadneš po ní do hlavě, budeš volat mámu, kdo to zkusil, ten to ví, však je o tom přísloví, kdo to zkusil, ten to ví, však je o tom přísloví. Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí. Zapište si za uši, ať to dobře víte, že nikomu nesluší, uši neumyté, my je myjem každý den, ušmudlanci z kola ven, my je myjem každý den, ušmudlanci z kola ven. Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí. Zvířátko se umí smát, ale taky trápit, chce se najíst, chce si hrát, musí se i napít, hleď se o ně postarat, je to přece kamarád, hleď se o ně postarat, je to přece kamarád. Kdo a kdo a kdo to je, co to kolem brousí, kdo si nedá pokoje, všude strká fousy? Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí, či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí.

Reklama

Reklama