Alison Gross Akordy

Asonance

Hodnocení: 4.5

(Hodnoceno: 2x)

Akordy publikoval: Rhiannon

1. Když Emi zapadlo D slunce a G vkradla se H7 noc a Emi v šedivých Dm racích se G ztráAmicel H7den Emia když síly Dzla ve tměGpřevzaly H7moc, tu EmiAlison DGross vyšla z hraduEmiven. 2. Tiše se vplížila na můj dvůr, a jak oknem mým na mě pohlédla, tak jen kývla prstem a já musel jít a do komnat svých si mě odvedla. Ref1: EmiAlison Gross a černý Dhrad, ze Gzlověstných Dskal jeho hradby Emiční, Alison Gross, nejodpornějDší ze všech GčarodějH7nic v zemi severAní.H7 3. Složila mou hlavu na svůj klín a sladkého vínymi dala pít. "Já můžu ti slávu i bohatství dát, jen kdybys mě chtěl za milenku mít." Ref2: Emi"Mlč aDzmiz, babo GodporH7ná, Emislepý jak Dkrtek bych AmuselH7být, to Emiradši bych Dna špalekGhlavu chtěl Hdát, než EmiAlison DGross za milenkuEmimít." Ref1: Alison Gross... 4. Přinesla plášť celý z hedvábí, zlatem a stříbrem se celý skvěl. "Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, tak dostal bys vše, co bys jenom chtěl." 5. Pak přinesla nádherný zlatý džbán bílými perlami zářící. "Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, i darů bys měl plnou truhlici." Ref2: Stůj a mlč... ...než milencem tvým na chvíli se stát. Ref1: Alison Gross... 6. Tu k ohyzdným rtům zvedla černý roh a natřikrát na ten roh troubila a s každým tím tónem mi ubylo sil, až všechnu mou sílu mi sebrala. 7. Pak Alison Gross vzala čarovnou hůl a nad mojí hlavou s ní kroužila a podivná slova si zamumlala a v slizkého hada mě zaklela. Ref1: Alison Gross... 8. Tak uplynul rok a uplynul den a předvečer svátku všech svatých byl a tehdy na místě, kde žil jsem jak had, se zjevila královna lesních víl. 9. Dotkla se mě třikrát rukou svou a její hlas kletbu rozrazil, a tak mi zas vrátila podobu mou, že už jsem se dál v prachu neplazil. Ref1: Alison Gross...
1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých racích se ztrácel den a když síly zla ve tměpřevzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hraduven. 2. Tiše se vplížila na můj dvůr, a jak oknem mým na mě pohlédla, tak jen kývla prstem a já musel jít a do komnat svých si mě odvedla. Ref1: Alison Gross a černý hrad, ze zlověstných skal jeho hradby ční, Alison Gross, nejodpornějDší ze všech čarodějnic v zemi severní. 3. Složila mou hlavu na svůj klín a sladkého vínymi dala pít. "Já můžu ti slávu i bohatství dát, jen kdybys mě chtěl za milenku mít." Ref2: "Mlč azmiz, babo odporná, slepý jak krtek bych muselbýt, to radši bych na špalekhlavu chtěl dát, než Alison Gross za milenkumimít." Ref1: Alison Gross. 4. Přinesla plášť celý z hedvábí, zlatem a stříbrem se celý skvěl. "Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, tak dostal bys vše, co bys jenom chtěl." 5. Pak přinesla nádherný zlatý džbán bílými perlami zářící. "Kdybys jen chtěl se mým milencem stát, i darů bys měl plnou truhlici." Ref2: Stůj a mlč. .než milencem tvým na chvíli se stát. Ref1: Alison Gross. 6. Tu k ohyzdným rtům zvedla černý roh a natřikrát na ten roh troubila a s každým tím tónem mi ubylo sil, až všechnu mou sílu mi sebrala. 7. Pak Alison Gross vzala čarovnou hůl a nad mojí hlavou s ní kroužila a podivná slova si zamumlala a v slizkého hada mě zaklela. Ref1: Alison Gross. 8. Tak uplynul rok a uplynul den a předvečer svátku všech svatých byl a tehdy na místě, kde žil jsem jak had, se zjevila královna lesních víl. 9. Dotkla se mě třikrát rukou svou a její hlas kletbu rozrazil, a tak mi zas vrátila podobu mou, že už jsem se dál v prachu neplazil. Ref1: Alison Gross.

Reklama

Reklama