Jarošovský pivovar Akordy

Argema

Hodnocení: 4.672413793103448

(Hodnoceno: 58x)

Akordy publikoval: admin

GLéta tam Dstál Cstojí tam Gdál pivovar u Dcesty Ckaždý ho znalD GLéta tam sDtál Cstát bude dálG ten kdo zná DJarošov Czná piDvovarG CBíla pěDna Gláhev orosenáEmi CchmeloDvý nektar já známG Cjen jsem to Dzkusil a Gjednou se napilEmi Cod těch dob Džízeň mámG Bída a hladkolem šel strach když bylo piva dost mohlo se smát třista let stálstát bude dál ten kdo zná Jarošovzná pivovar CBíla pěDna Gláhev orosenáEmi CchmeloDvý nektar já známG Cjen jsem to Dzkusil a Gjednou se napilEmi Cod těch dob Džízeň mámG
Léta tam stál stojí tam dál pivovar u cesty každý ho znal Léta tam stál stát bude dál ten kdo zná Jarošov zná pivovar Bíla pěna láhev orosená chmelový nektar já znám jen jsem to zkusil a jednou se napil od těch dob žízeň mám Bída a hladkolem šel strach když bylo piva dost mohlo se smát třista let stálstát bude dál ten kdo zná Jarošovzná pivovar Bíla pěna láhev orosená chmelový nektar já znám jen jsem to zkusil a jednou se napil od těch dob žízeň mám

Reklama

Reklama