Skvělej nápad Akordy

Aneta Langerová

Hodnocení: 4.5

(Hodnoceno: 6x)

Akordy publikoval: Karlos

EmiZačínám Cchápat jednu věEmic že neprorCazím hlavou zEmieď A nečekaCně je to doGbrá zpDráva EmiObcházím seCbe každý dEmien a dívám sCe, co vlastně jEmisem A momentáClně nemám náGpad abych tě rDozesmála AmiJsi rád sám, sCám do sebe utíkáAmiš, hledáš co hledám jHmiá D Tak se ti odevzdEmiávám Dtak pouštím se a pCadám D NAmievím, co se bHmiude dít, ale přCestávám se bDát Že se ti odevzdEmiávám Dtak pouštím se a pCadám D NAmieříkám, že neHmibolí když chcCeš být zase sDám Chceš být sEmiám? DJeště jGednou se pCtám Chceš být sEmiám? DJá to fGakt nepoznCám Chceš být sH7ám? Chci se jenom napít a pak růst a nevynechám ani den A od sebe mě dělí jenom nápad A odezírám ze svých úst a poslouchám, kdo vlastně jsem A momentálně nemám nápad abych tě rozesmála Jsi rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš co hledám já Tak se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát Že se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Neříkám, že nebolí když chceš být zase sám Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám? Já to fakt nepoznám Chceš být sám? CChci se jen napít a pak rGůst a nevynechám ani dCen A od tebe mě dělí jeGnom skDvělej nápad CA odezírám ze svých úGst a poslouchám, kdo vlastně jAmisem Jen momentálně nemám nH7ápad Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám? Já to fakt nepoznám Chceš být sám? Jak to vydržet mám Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám?
Začínám chápat jednu věc že neprorazím hlavou zeď A nečekaně je to dobrá zpráva Obcházím sebe každý den a dívám se, co vlastně jsem A momentálně nemám nápad abych tě rozesmála Jsi rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš co hledám já Tak se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát Že se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Neříkám, že nebolí když chceš být zase sám Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám? Já to fakt nepoznám Chceš být sám? Chci se jenom napít a pak růst a nevynechám ani den A od sebe mě dělí jenom nápad A odezírám ze svých úst a poslouchám, kdo vlastně jsem A momentálně nemám nápad abych tě rozesmála Jsi rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš co hledám já Tak se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát Že se ti odevzdávám tak pouštím se a padám Neříkám, že nebolí když chceš být zase sám Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám? Já to fakt nepoznám Chceš být sám? Chci se jen napít a pak růst a nevynechám ani den A od tebe mě dělí jenom skvělej nápad A odezírám ze svých úst a poslouchám, kdo vlastně jsem Jen momentálně nemám nápad Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám? Já to fakt nepoznám Chceš být sám? Jak to vydržet mám Chceš být sám? Ještě jednou se ptám Chceš být sám?

Reklama

Reklama