Vrať se mi zpátky Akordy

Alice Springs

Hodnocení: 5

(Hodnoceno: 1x)

Akordy publikoval: Kája93

na na na na na.... AmiNevím, jak je to možný,F že se ztrEácíš AmiNevím, jak je to možný,F čím to můEže být AmiNevím, jak je to možný,F signál slEábne FPromiň, jak je to možný, jáE už musím jít AmiVrať se mi zpátky, už Fneslyším, jaEk zavoláš AmiVrať se mi zpátky, no hFochu, to sEe načekáš AmiVrať se mi zpátky, když Dmiměl jsi všechnoG, chtěl si víc jenom Cjsi bral, Fnedals mi nic Dmizbylo ti jenom pozdě říEct, vraAmiť se mi zpátky Díky, bylo to krásný, teď končime Diky bylo to krásný, milosrdná lež Díky bylo to dobrý, odtančíme Konečně je to jasný, tři, dva, jedna, běž Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš Vrať se mi zpátky, a potom vyzkoušíš i pláč Vrať se mi zpátky, že prej si nevěděl, co máš a já jsme nejlepší, co znáš, no ty mě vážně dojímáš no ty mě vážně dojimás, no ty mě vážně dojímááááš AmiDíky bFylo to kErásný.AmiDíky byFlo to krásEAmiJá už neFchci tě zpEááátkyF, zpáAmiáátky DmidíííkyE, u mě to máš HmiVrať se mi zpátky, už nGeslyším jaFisk zavoláš HmiVrať se mi zpátky, no hGochu, to sFise načekáš HmiVrať se mi zpátky, že pEmirej si nevěděl, Aco máš a já jsem nDejlepši, co Gznáš Emino ty mě vážne doFisjimáš Emino ty mě vážně doFisjimáš Vrať sHmie mi zpátky
na na na na na. Nevím, jak je to možný, že se ztrácíš Nevím, jak je to možný, čím to může být Nevím, jak je to možný, signál slábne Promiň, jak je to možný, já už musím jít Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak zavoláš Vrať se mi zpátky, no hochu, to se načekáš Vrať se mi zpátky, když měl jsi všechno, chtěl si víc jenom jsi bral, nedals mi nic zbylo ti jenom pozdě říct, vrať se mi zpátky Díky, bylo to krásný, teď končime Diky bylo to krásný, milosrdná lež Díky bylo to dobrý, odtančíme Konečně je to jasný, tři, dva, jedna, běž Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš Vrať se mi zpátky, a potom vyzkoušíš i pláč Vrať se mi zpátky, že prej si nevěděl, co máš a já jsme nejlepší, co znáš, no ty mě vážně dojímáš no ty mě vážně dojimás, no ty mě vážně dojímááááš Díky bylo to krásný.Díky bylo to krásný Já už nechci tě zpááátky, zpááátky díííky, u mě to máš Vrať se mi zpátky, už neslyším jak zavoláš Vrať se mi zpátky, no hochu, to se načekáš Vrať se mi zpátky, že prej si nevěděl, co máš a já jsem nejlepši, co znáš no ty mě vážne dojimáš no ty mě vážně dojimáš Vrať se mi zpátky

Reklama

Reklama